loading

İleri Excel

Öz-Şahin Eğitim

İleri Excel Eğitimi

Microsoft Excel İleri20 SAAT

Excel’de temel kullanım bilgisine sahip olan katılımcıların, hem formüller hem de veri analizi araçları ile raporlama becerilerini geliştirmek, daha anlaşılır ve güvenli belgeler oluşturmaları adına tasarlanmış bir eğitimdir.

– Katılımcıların zaman kaybederek yaptığı hesaplamaları hızla yapabilecek hale gelmeleri sağlanacaktır.
– Sonuca formül, veri analizi aracı gibi unsurlarla gidilebilmesi için gerekli deneyim kazandırılacaktır.
– Katılımcıların başka bir çalışandan gelen dosyalara rahatlıkla adapte olabilmesi ve dosyayı hiçbir bilgiye gerek kalmaksızın kullanabilmesi için gerekli araçlar aktarılacaktır.
– PivotTable ve PivotChart gibi araçlar ile görsel çıktılar sunabilir hale gelmeleri sağlanacaktır.
– Excel’in hali hazırda kullanılmakta olan ve işleri kolaylaştıran birçok veri analizi aracı örneklerle aktarılacaktır.

Bir çalışma ofisinde, verilen görevleri sonuçlandırmak adına gerekli olan genel Excel bilgisi ihtiyacını gidermeyi isteyen tüm bilgi çalışanlarının “İleri Excel” eğitimine katılması gerekmektedir.​

Öz-Şahin Eğitim

İleri Excel Eğitimi

Modül 1: Microsoft Excel’e Giriş

Kişisel Sekme(Ribbon) Oluşturma

Modül 2: Hücre Biçimlendirme

Gelişmiş Hücre Biçimlendirme
Hücre Özellikleri

Modül 3: Hücre ve Tablo Biçimlendirme

Hücre Biçimlendirme
Tabloları Biçimlendirme

Modül 4: Fonksiyonlar ve Hesaplamalar

Metinsel Fonksiyonlar
Tarih ve Saat Fonksiyonları
Arama ve Başvuru Fonksiyonları
Mantıksal Fonksiyonlar
Adlandırılmış Aralıklarla Çalışmak
İstatistiksel Fonksiyonlar
Matematiksel Fonksiyonlar

Modül 5: Veri Analizi Araçları

Sıralama (Sort, Custom Sort)
Yinelenenleri Kaldır (Remove Duplicates)
Filtreleme (Filter)
Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)
Veri Doğrulama (Data Validation)
AltToplam (Subtotals)
Birleştir (Consolidate)
Gruplandır (Group-Ungroup)
Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns)

Modül 6: PivotTable

Özet Tablolar (PivotTable)
PivotTable Düzenleme Seçenekleri
PivotTable Veri Analizi Araçları

Modül 7: PivotChart

Özet Grafik (PivotChart)
PivotChart Düzenleme Seçenekleri

Modül 8: Görünüm Özellikleri

Görünüm Türleri
Pencerelerin Yönetimi

Modül 9: Çalışma Kitabı Denetimi

Gözden Geçirme (Review) Sekmesi
Hücre Açıklamalarını Yönetmek
Koruma İşlemleri

Modül 10: Kayıt Makroları

​Makro İşlemleri (Record Macros)